Prenumerata

W 2023 r. ukaże się 5 numerów „Spotkań z Zabytkami”: 3 numery w formie dwumiesięcznika oraz 2 numery w formie kwartalnika, opracowanych w wersji papierowej oraz elektronicznej (w formacie PDF). Koszt rocznej prenumeraty wynosi: wersja papierowa – 192 zł, wersja elektroniczna – 90 zł, wersja papierowa + elektroniczna – 265 zł. Koszty wysyłki krajowej pokrywa wydawca. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto: Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków, al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa.

Konto: 65 1130 1017 0020 1592 8120 0011

W przypadku chęci otrzymania faktury VAT, prosimy o przesłanie mailem danych do faktury. Prosimy o przesłanie na adres redakcja@nikz.pl danych do wysyłki wersji papierowej, a w przypadku prenumeraty w wersji elektronicznej prosimy o przesłanie adresu mailowego, na który ma być wysłana wersja elektroniczna. Osoby i instytucje, które chcą uczestniczyć w losowaniu nagród w ramach Klubu „Spotkań z Zabytkami”, proszone są o podanie dokładnego adresu, na który ma być dostarczona wylosowana książka. Wszelkie pytania w sprawie prenumeraty, numerów bieżących lub archiwalnych prosimy kierować do NIKZ, e-mail: redakcja@nikz.pl.

NUMERY ARCHIWALNE

Numery archiwalne „Spotkań z Zabytkami” są dostępne nieodpłatnie w postaci zdigitalizowanej na portalu Biblioteki Narodowej POLONA oraz na stronie zabytki.online.