sobota, 20 lipca, 2024
Strona głównainstrumenty muzyczneIII Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna

III Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna

Instrumenty muzyczne zmieniają się w czasie i przestrzeni. Jest to bardziej oczywiste w odniesieniu do instrumentów profesjonalnych, związanych z tradycją klasyczną, natomiast mniej oczywiste w odniesieniu do instrumentów ludowych. Te ostatnie podlegały jednak także modyfikacjom spowodowanym poszukiwaniem lepszych możliwości dźwiękowych, przemijającymi modami, nowymi materiałami, rozwojem cywilizacyjnym, naukowym i technologicznym. Zmiany kulturowe, cywilizacyjne, a nawet polityczne mogły powodować także zmiany samej praktyki instrumentalnej.

Obecnie w procesie budowy i gry na instrumentach obserwujemy dwie przeciwstawne tendencje: progresywną i retrospektywną. Pierwsza przejawia się w innowacjach, instrumentach nowych i udoskonalaniu starych. Druga zwraca się ku instrumentom historycznym. Perspektywa retrospektywna wyraża tęsknotę za minionymi czasami, inspiruje do odtwarzania dawnych stylów wykonawczych, gry na zabytkowych instrumentach i ich kopiach. Powrót do przeszłości możliwy jest jednak często kosztem mniejszej doskonałości technicznej. Tendencja ta obecna jest także w muzyce ludowej.

III Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna, która odbędzie się w dniach 16-18 września 2019 r. w Pałacu w Ostromecku, skupi się wokół zagadnień związanych z przeszłością, takich jak: przywracanie, odtwarzanie, odzyskiwanie, badanie zmian zachodzących w budowie instrumentów i praktyce wykonawczej. W obszarze tematycznym Konferencji mieszczą się także m.in. badania nad zaginionymi lub zniszczonymi dobrami kultury muzycznej oraz podejmowane próby ich odzyskania lub zastąpienia braków. Stałym punktem Konferencji jest prezentacja obiektów z państwowych i prywatnych kolekcji instrumentów muzycznych.

Proponowane zagadnienia referatów to: przywracanie zapomnianych, zmarginalizowanych i odrzuconych instrumentów do praktyki muzycznej, powrót do brzmień przeszłości, badanie zmian zachodzących w budowie instrumentów, zagadnienia wykonawcze dawnej praktyki muzycznej, historia wytwórni instrumentów, edukacja w zakresie gry na instrumentach tradycyjnych, restytucja dóbr kultury muzycznej, badania historyczno-muzykologiczne w zakresie instrumentologii, badanie audiosfery przeszłości, terminologia instrumentologiczna, ikonografia muzyczna.

Podczas Konferencji odbędą się koncerty na instrumentach historycznych i ludowych.

Przewidywany charakter uczestnictwa: 15-20-minutowy referat

Pierwszy termin nadsyłania zgłoszeń upływa: 15 lipca br.

Zgłoszenia zawierające temat wystąpienia z krótkim streszczeniem oraz biogramem należy przesyłać na adresy mailowe:

Agata Mierzejewska-Ficek: mierzejewska.agata@gmail.com

Joanna Gul: joanna.gul@uwr.edu.pl

Organizatorzy Konferencji:

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Rada naukowa:

Prof. emeritus dr hab. Beniamin Vogel

Prof. dr hab. Zbigniew J. Przerembski, kierownik Zakładu Muzykologii Systematycznej w InstytucieMuzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Komitet organizacyjny:

Agata Mierzejewska-Ficek

Joanna Gul, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego Andrzej Gawroński, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Miejsce Konferencji:

Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku, ul. Bydgoska 9, 86-070 Dąbrowa Chełmińska

2019-06-22

Źródło: informacja prasowa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Książki